Home > Поради > Про встановлення інвалідності

Про встановлення інвалідності

Порядок розгляду питання встановлення групи інвалідності, склад і повноваження медико-соціальних експертних комісій, процедура оскарження їхніх рішень встановлюються Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317, та Інструкцією про встановлення груп інвалідності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 5 вересня 2011 року № 561.

Особам, що звертаються для встановлення інвалідності, проводиться медико-соціальна експертиза за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб інваліда, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

З метою проходження такого обстеження, слід звертатись до закладів охорони здоров’я за місцем проживання. Лікарсько-консультативна комісія лікувального профілактичного закладу охорони здоров’я оформляє документи щодо особи для проведення огляду комісією за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я.

Огляд осіб, які звернулися для встановлення інвалідності, проводиться відповідною медико-соціальною експертною комісією.

Огляд МСЕК. Огляд особи, яка звернулась до МСЕК, проводиться протягом семи днів з дня надходження відповідних документів. Медико-соціальна експертиза осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, які за станом здоров’я не можуть з’явитися на засідання комісії, проводиться за місцем їх проживання. Комісія видає особі, яку визнано інвалідом довідку про визнання її інвалідом.

Залишити відповідь